អំពីក្រុមហ៊ុន


ស្ថិតក្នុងអាគារលេខ៦៣ ផ្លូវ៤៤០ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា Super 4D Cambodia គឺជាប្រតិបត្តិករឆ្នោតដ៏មានសក្តានុពលបំផុតក្នុងការផ្តល់ឱកាសអោយអតិថិជនធ្វើការលេងនិងផ្សងសំណាងទាយលេខដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ទន្ទឹមនឹងនេះ សកម្មភាពជាគោលការណ៏ចំបងរបស់ ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តោតទៅលើការវិនិយោគនិងប្រតិបត្តិសកម្មភាពឆ្នោតឆ្នោតផ្សងសំណាងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាចធ្វើអោយអតិថិជនជឿជាក់និងមានទំនុកចិត្តមួយរយភាគរយ។

ទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន:

នឹងក្លាយជាអាជីវកម្មឆ្នោតផ្សងសំណាងដ៏រឹងមាំមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ពិភពលោក។

គុណតម្លៃ:

• បង្កើនចំណូលឱ្យលើសចំណាយជាអតិបរមា វិនិច្ឆ័យរាល់ការចំណាយទាំងអស់ដោយផ្អែកតែទៅលើ មូលដ្ឋាននៃការរួមចំណែករបស់ការចំណាយទាំងនោះក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណេញដល់ក្រុមហ៊ុននិងខិតខំ គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីវាយតម្លៃនិងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការ។

• ទទួលបានកិត្តិនាមពីក្តីគោរពនិងទំនុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនជានិច្ច។

• ជម្រុញឱ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការលេងឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកលេងទាំងអស់។

• គោរពនិងរក្សាការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះមូលនិធិឆ្នោតសុខុមាលភាពសង្គមនិងកិច្ចការសប្បុរសធម៌។

• បន្តផ្តល់អតិថិជនទាំងឡាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងសមភាពក្នុងន័យសំដៅដល់គុណភាព បរិមាណ និងគុណតម្លៃនៃរង្វាន់ដែលផ្តល់ជូន។

បេសកកម្ម

ធានាបានរាល់លទ្ធផលឆ្នោតគឺមានតម្លាភាពទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ Super 4D Cambodia ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ។